Investment analyse

Investment analyse

by Bart Kramer
Het beheren van vermogen kan complexe materie zijn. Als onafhankelijke experts kunnen wij u helpen bij de evaluatie of inrichting van beleggingen en portefeuilles. Daarnaast kunnen wij gerealiseerde rendementen beoordelen aan de hand van een risico-rendement analyse.

Evaluatie vermogensbeheer

Na de selectie van vermogensbeheerders begint een nieuwe fase. Het monitoren en periodiek evalueren van de gerealiseerde resultaten.

Als ervaren investment professionals zien wij vele vermogensbeheerders en hun prestaties. Zo werkt Bart als beleggingsadviseur van een Nederlands pensioenfonds en ontwierp hij diverse beleggingsportefeuilles voor de klanten van een Nederlandse bank en een Nederlandse vermogensbeheerder.

Wij kunnen de presentaties voor u evalueren en de resultaten op een heldere manier presenteren. Wij kunnen met u in gesprek gaan of de gerealiseerde resultaten aansluiten bij wat u had mogen verwachten. Wanneer de resultaten afwijken kunnen wij een inschatting maken of uw vermogensbeheerder “pech” heeft gehad of dat er sprake is van structurele onder prestatie. Ook kijken wij naar het gelopen risico van de beheerder, paste dit wel binnen de afspraken en binnen uw risicoprofiel.

Optimalisatie van de financiële rapportage

Het is altijd verstandig om de financiële processen goed te bewaken. Ontwerp en aansturing van de rapportage zijn cruciaal voor het maken van goede beslissingen. Wij ontwerpen samen met u de rapportages en zorgen dat de aanlevering van informatie door de betrokken soepel en foutvrij verloopt.

financiele analyse

Voordelen van onze dienstverlening

Wij zijn betrokken geweest bij vele onderzoeken en adviestrajecten. Op basis van deze ervaring hebben wij onze dienstverlening ontwikkeld.

  • Evaluatie van prestaties van vermogensbeheerders
  • Evaluatie van investeringsvoorstellen
  • Evaluatie treasury- en riskmanagement