Financiële check-up, ook voor gezonde bedrijven

Financiële check-up, ook voor gezonde bedrijven

by Bart Kramer

Vast onderdeel van onze aanpak voor een turnaround van ondernemingen die financieel in zwaar weer verkeren is een analyse van de financiële gezondheid van de onderneming. Uit deze analyse blijkt snel waar de grootste knelpunten zitten. Maar ook voor bedrijven die niet in crisis verkeren kan een financiële check-up veel inzicht geven.

Weet u of uw onderneming financieel gezond is? En hoe de huidige situatie zich verhoudt tot voorgaande jaren? Met onze Financiële check-up geven wij inzicht in de financiële conditie van uw onderneming. Op basis van uw jaarrekening voeren wij een analyse uit van  winstgevendheid, kapitaalbeslag, kapitaalstructuur en efficiency van uw onderneming. Zo krijgt u snel inzicht en kunt u indien nodig actie ondernemen.

Wat is de Z-score

Als scoremodel hanteren wij de Z-score met daarnaast een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen van vijf onderliggende factoren en de historische trend. Ruim 17 jaar geleden schreef ik mijn afstudeerscriptie bij ING Commercial Finance (toen nog NMB-Heller) over het vroegtijdig ontdekken van ‘Financial distress’. Een van de onderzochte methoden was de Z-score van Altman, een score die berekend wordt door 5 financiële ratio’s te combineren. De methode bestond toen al 30 jaar en bleek nog steeds uitermate bruikbaar. Nu, 50 jaar na de introductie en enkele kleine aanpassingen later, blijkt de Z-score nog steeds in gebruik en goed werkbaar.

Gestructureerd inzicht

De Z-score zelf is een ééndimensionale die het faillissementsrisico van een onderneming weergeeft. Echt interessant wordt het pas als het historisch verloop wordt bekeken. Is er sprake van een dalende trend? Dit kan aanleiding zijn voor vroegtijdig ingrijpen. De Z-score is opgebouwd uit vijf factoren zoals winstgevendheid, kapitaalbeslag, kapitaalstructuur en efficiency van de onderneming. Deze onderliggende factoren, met de historische trend, geven nog meer inzicht in de financiële situatie.

Jaarlijks reflectiemoment

Met onze rapportage krijgt u een snel een duidelijk beeld van de financiële gezondheid van uw onderneming. De toelichting daarop geeft een reflectie op de ontwikkelingen van de laatste jaren. Door u en uw onderneming jaarlijks een reflectiemoment te gunnen herkent u op tijd mogelijke financiële problemen.